Home Wij Projecten Concerten en Inschrijving Leerkrachten Foto en Filmpjes Wij en de Media Partners  
Wie is wie Breadcrum projecten  
   
vzw Children of the Street

Frans Devriendtstraat 34 bus 12
2600 Antwerpen
info@childrenofthestreet.eu
0474 903 119
ondernemingsnummer: 454.542.790

 

2011 KANSEN VOOR KINDEREN

www.kansenvoorkinderen.org

Kansen voor Kinderen is werkzaam in Vietnam en werkt, uiteraard, rond kinderen. Elk jaar in november kiest de vzw een aantal projecten die haar worden aangeboden door lokale partners. De gekozen projecten worden vervolgens financieel en logistiek gesteund door Kansen voor Kinderen. Een van de projecten die Kansen voor Kinderen voor 2011 heeft gekozen, zal mee worden ondersteund door Children of the Street: de Hy Vong Special Education School.

De Hy Vong Special Education School werd op 16 november 1989 opgestart in Ho Chi Minh – de hoofdstad van Vietnam – en organiseert onderwijs voor slechthorende kinderen. Momenteel telt de Hy Vong Special Education School 63 leerlingen en 15 medewerkers en leerkrachten. De school werd opgericht door het District 8 People’s Committee en is dan ook in dit stadsdeel van Ho Chi Minh gelegen.

De school richt zich op kinderen van 0 tot 14 jaar. Al vanaf de leeftijd van 0 tot 3 worden kindjes opgevangen in de school en probeert men slechthorende kinderen te detecteren en op te vangen. Hoe sneller men deze kinderen kan helpen, hoe beter ze zich later zullen kunnen integreren in de samenleving. De school richt ook kleuteronderwijs in voor kinderen van 4 tot 6 jaar en basisonderwijs van 7 tot 14 jaar. Naast het gewone onderwijs worden aan de kinderen ook verschillende activiteiten aangeboden zoals kunst, dans, sport en ‘life skills’.

Een goede opvolging van het gehoor van elk kind is natuurlijk heel belangrijk in het aanbieden van onderwijs aan deze doelgroep. Hy Vong heeft dan ook een speciale audiokamer om gehoormetingen te doen, hoorapparaten aan te passen en te herstellen,… Op die manier wordt elk kind individueel opgevolgd en geholpen. Heel belangrijk hierbij is een audiometer om de slechthorendheid van de kinderen te kunnen meten. Maar de school heeft zelf echter geen audiometer en moet er dus van tijd tot tijd een lenen.

Indien de school wel een eigen audiometer had, dan zou ze kinderen regelmatiger kunnen testen. De hoorapparaten zouden op die manier beter kunnen worden aangepast aan het gehoor van de kinderen. Dat zou hen toelaten beter te luisteren in de klas waardoor ze ook beter zouden kunnen studeren. Bovendien zou de school dankzij een audiometer de ouders van de kinderen beter kunnen adviseren over de slechthorendheid van hun kinderen.

Concreet: Children of the Street zal meehelpen met de aankoop van een audiometer zodat de Hy Vong Special Education School haar leerlingen beter kan begeleiden. De school kan dan een schema ontwikkelen om het gehoor van de kinderen regelmatiger te meten en zal een database aanleggen om het gehoor van de leerlingen beter te kunnen opvolgen. Dit zal de onderwijskansen van deze kinderen sterk vergroten en dit zal hun kansen later in hun leven drastisch verhogen.