Home Wij Projecten Concerten en Inschrijving Leerkrachten Foto en Filmpjes Wij en de Media Partners  
Wie is wie Breadcrum projecten  
   
vzw Children of the Street

Frans Devriendtstraat 34 bus 12
2600 Antwerpen
info@childrenofthestreet.eu
0474 903 119
ondernemingsnummer: 454.542.790

 

2009 MENBOL: EEN WEG NAAR SCHOOL!

www.eslabonsocial.be

Algemeen
Een aantal jaren geleden startten Lutgart Lambert, Henri Bolaños en Guy Mennen met een ontwikkelingsproject in de armste stadswijken van de miljoenenstad Guayaquil in het Zuid-Amerikaanse Ecuador: Menbol! Het project richt zich in de eerste plaats op het geven van onderwijs aan de allerkleinsten, maar in een later stadium werd ook gestart met een landbouwproject. Menbol wordt vanuit België gesteund door de vzw Eslabonsocial en voor dit goede doel hebben we in 2009 gezongen.

Onderwijs
Kinderen uit de arme wijken rond Guayaquil hebben vaak geen enkele mogelijkheid om enige vorm van onderwijs te genieten. Naar school gaan kost in Ecuador veel meer dan in ons land. Om kinderen toch de kans te geven uit de cirkel van armoede en analfabetisme te raken is er in de eerste plaats kosteloos kleuteronderwijs nodig. Daarom werd Menbol opgericht en met het eerste ingezamelde geld werd een schooltje voorzien in de sloppenwijken van Guayaquil. Mensen uit de buurt kunnen hun kinderen zo kosteloos onderwijs laten volgen.

Landbouwproject
Later werd ook gestart met een landbouwproject. Menbol kocht een haciënda en een stuk grond niet ver van Guayaquil, in een streek waar vele boeren in armoede leven. Bedoeling van dit project is om de plaatselijke bevolking te helpen en meer stabiliteit te bieden in hun bestaan. De productie en verkoop van melk, kaas, vlees en maïs bezorgt ondertussen enkele tientallen gezinnen een inkomen.

Vis geven maar vooral: leren vissen!
De oprichters van Menbol vonden het niet alleen belangrijk om geld in te zamelen om zo de plaatselijke bevolking te helpen, maar vooral ook om de mensen in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien. Daarom werd ook de Casita Belga gebouwd. Dit hotel in Guayaquil is niet alleen een sociaal project dat werk verschaft aan mensen, maar levert ook middelen op die in Membol kunnen geïnvesteerd worden. De bedoeling is dat Menbol en de mensen die het helpt niet meer afhankelijk zijn van hulp van anderen, maar zelf hun projecten kunnen financieren. Meer info over het hotel kan u vinden op www.casitabelga.be.

Goede doel 2009
Wat gaat Children of the Street nu concreet steunen? Wel, het geld dat we dit jaar met onze concerten hebben ingezameld, zal geïnvesteerd worden in de verdere uitbouw van het landbouwproject. Met het geld zal nabij de haciënda een polyvalente ruimte worden gebouwd om onderwijs te kunnen geven en zal er ook een weg worden aangelegd. Deze weg is essentieel om de leerkrachten en de kinderen uit de omgeving tot bij het schooltje te krijgen. Ook hier zullen dus kinderen van gratis onderwijs kunnen genieten. Bovendien zal ook het landbouwproject van deze weg kunnen profiteren, omdat de producten die er geproduceerd worden gemakkelijker en veiliger kunnen getransporteerd worden.

Financiële steun
In 2009 hebben we 30.000 euro kunnen schenken aan Eslabonsocial en Menbol!