Home Wij Projecten Concerten en Inschrijving Leerkrachten Foto en Filmpjes Wij en de Media Partners  
Wie is wie Breadcrum projecten  
   
vzw Children of the Street

Frans Devriendtstraat 34 bus 12
2600 Antwerpen
info@childrenofthestreet.eu
0474 903 119
ondernemingsnummer: 454.542.790

 

2010 GIC BANJOU: ONDERWIJS EN LANDBOUW IN KAMEROEN

www.gicbanjou.org

Algemeen
Een kleine twee jaar geleden richtte Nico Burssens de vzw GicBanjou op. De vzw ging aan de slag in Kameroen en ondersteunt er momenteel een onderwijs- en landbouwproject. Op dit moment zijn er in Kameroen zo’n 600 mensen op een of andere manier betrokken bij de projecten van GicBanjou.

Onderwijs
GicBanjou helpt mee aan de uitbouw van een schooltje in Banjou, Kameroen. Momenteel wordt in het schooltje enkel kleuteronderwijs gegeven, maar op lange termijn is het de bedoeling om de volledige onderwijscyclus aan te bieden: kleuter, lager, middelbaar en hoger onderwijs. De bedoeling van GicBanjou is niet alleen om de plaatselijke bevolking een kans op onderwijs en een beter leven te geven. GicBanjou wil zo ook de mensen ter plaatse overtuigen in Kameroen te blijven en te helpen bij de opbouw van hun eigen land.

Landbouwproject
GicBanjou investeert ook in de uitbouw van de plaatselijke landbouw. Enerzijds hebben ze een stuk grond in gebruik waarop plaatselijke boeren een aantal gewassen telen die ze later kunnen verkopen. Anderzijds levert GicBanjou ook microkredieten. Dat wil zeggen dat plaatselijke boeren die willen investeren een klein bedrag kunnen lenen tegen een beperkte rente van 2%.

Het landbouwproject dient niet alleen om de plaatselijke boeren te ondersteunen, de opbrengsten ervan worden ook geïnvesteerd in de uitbouw van het schooltje. Het is belangrijk om te weten dat GicBanjou niet van plan is om voor altijd in Banjou te blijven: op termijn moet het hele project zelfbedruipend worden zodat de plaatselijke bevolking in eigen onderwijs en onderhoud kan voorzien.

Goede doel 2010
Concreet hebben we in 2010 gezongen voor het schooltje van Banjou: het geld dat Children of the Street in 2010 inzamelde, zal worden gebruikt om klassen voor het eerste en tweede leerjaar te bouwen.

Financiële steun
In 2010 zijn we er in geslaagd om 20.000 euro te schenken aan GicBanjou!